Afvalsoorten

Restafval is het afval wat voor u niet meer te scheiden valt, dit afval krijg wel degelijk een tweede leven in de vorm van grondstoffen. Daarbij is scheiding van groot belang, de afvalverwerker waar wij uw afval storten verricht deze taak zorgvuldig.

Uw restafval krijgt na verdere uitsortering een tweede leven in de vorm van (duurzame) energie. 

Glas is de perfecte grondstof voor nieuw glas, omdat het keer op keer opnieuw te gebruiken is zonder kwaliteitsverlies. Zamel uw glasafval daarom in met één van onze containers.

Het levert veel milieuwinst op: 

  • Hergebruik voorkomt afval.
  • Vermindert het gebruik van grondstoffen en bespaart energie.

 Circa 75% van al het papier en karton dat in Nederland gebruikt wordt, wordt weer ingezameld en gerecycled. Oud papier en karton zijn de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Ook u kunt een bijdrage leveren aan papier recycling door uw oud papier te bieden, vraag daarom nu uw speciale papier rolcontainer aan.

 


Heeft u oud (kantoor)meubilair, kapotte machines of grofvuil dat na de verbouwing is achtergebleven? Modus haalt het snel en professioneel bij u op.

Neem contact met ons op en wij bespreken samen om wat voor afval het gaat en wat voor u de beste oplossing is.