Actueel nieuws


Aanbod afvalstromen en verwerkingscapaciteit 

De groeiende economie als geheel is een positief gegeven. Echter brengt dit ook nadelige effecten met zich mee,

namelijk een stijging in de hoeveelheid aangeboden afvalstoffen versus de vrijwel gelijkblijvende

verwerkingscapaciteit bij de eindverwerking. Dit leidt tot volle verwerkingsinstallaties.

Hierdoor zijn er verscherpte acceptatievoorwaarden op het gebied van kwaliteit en samenstelling met een

aansluitende verhoging van de huidige acceptatietarieven.

Zo zal er op verwerking van matrassen een toeslag worden gerekend van €25,- per stuk.

 

Vergroening Belastingstelsel door verhoging op te verbranden en te storten afval

Door een verdere vergroening van het belastingstelsel wordt per 1 Januari 2019 het huidige belastingtarief op te

storten en te verbranden afvalstromen van € 13,21 per ton verhoogd naar € 32,12 per ton. 

De overheid heeft hier een officieel berichtgeving van gepubliceerd, deze kunt u terugvinden op de website : 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/afvalstoffenbelasting

 

Logistieke invloed 

Naast genoemde factoren heeft de kostenraming van de NIWO (Nationale & Internationale Wegvervoer

Organisatie), de NEA indexering, voor 2019 een kostenverhogende invloed op de transport- en

verwerkingstarieven. 

De NEA Indexering komt neer op een indexatie van meer dan 4,2 - 5,7 % voor 2019. Dit is een gevolg van continue stijgende brandstofkosten, verzekeringen en CAO verhogingen.

Bovenstaande ontwikkelingen hebben tot gevolg dat wij genoodzaakt zijn om per 1 Januari jongstleden de tarieven aanzienlijk te verhogen.

Overheidsmaatregelen en marktontwikkelingen ongedaan maken kunnen wij niet, maar de gevolgen voor u willen wij graag beperken. 

Dit doen wij door steeds slimmere, efficiëntere en betere methoden 

en inzamelwijzen kunnen wij u toegevoegde waarde bieden, het milieu ontzien en hoge kosten voorkomen.